Wat doet PTM Handel & Service voor U

- PTM-Handel is een handelsonderneming die bemiddelt bij aan- en verkooptransacties.
- PTM-Handel treedt op als partner voor zowel bedrijven als particulieren.
- PTM-Handel bemiddelt voor haar klanten in zowel aankoop- als verkooptransacties.
- PTM-Handel voert -voor zover gewenst- voor u de (prijs)onderhandelingen.
- PTM-Handel levert voor u éxtra voordeel op bij verkoop van gebruikte artikelen. Afwijkend van het Kringloopcentrum                                             laat PTM u delen in de mogelijke opbrengst van het artikel.
- PTM-Handel bemiddelt voor zowel nieuwe als voor gebruikte goederen.
- PTM-Handel speurt op basis van uw zoekopdracht naar het gewenste artikel en kijkt daarbij tevens naar de                                                            optimale prijs.

Enkele concrete voorbeelden !

- U wenst een artikel of object te kopen of te verkopen, maar u wilt vooralsnog anoniem blijven. 
- Zoek- of onderhandelingsopdrachten voor objecten vanaf 500,00 euro en hoger. 
- Uw bedrijf heeft nog oude voorraden dan wel restpartijen liggen die opgeruimd dan wel verkocht kunnen worden.
- Of objecten die u heeft verkregen uit een faillissement. 
- Artikelen en objecten die te waardevol zijn om zo maar naar de Kringloop te brengen. Bij PTM-Handel ontvangt u in elk geval een deel                 van de waarde zélf.

- U gaat samenwonen en heeft één (groot deel aan) huisraad boventallig en wilt dat deel verkopen. Dit kan eveneens aan de orde zijn bij              emigratie of overlijden (van een naaste).

- In geval van alleen/zelfstandig wonen moet een volledige huisraad worden aangekocht. U weet wat u hebben wilt en kunt PTM-Handel inschakelen voor een zoekopdracht voor gunstige voorwaarden.

- Aanschaf van specifiek benoemd nieuw meubilair en overige huisraad (met name wit- of bruingoed). PTM-Handel gaat op zoek naar gunstige (prijs-)voorwaarden.

 
Aankoop / consignatie
 
- Maar buiten bemiddeling kunt u bij ons uiteraard ook terecht voor directe verkoop van uw goederen.
- Ook kunt u uw spullen bij ons neerzetten op basis van consignatie, bij verkoop ontvangt u dan de vooraf afgesproken prijs.